شـفـاء الـعـلـيـل في مـسـائـل الـقـضـاء و الـقـدر و الـحـكـمـة و الـتـعـلـيـل
Shifā’ al-‘alīl fī masā’il al-qaḍā’ wa-al-qadar wa-al-ḥikmah wa-al-ta‘līl (3 v.)
Issue Year: 2008
Our Price: $60.00

 Bibliographic details

Edition: al-Ṭab‘ah 1.

Published/Created: al-Riyāḍ : Dār al-Ṣamī‘ī lil-Nashr wa-al-Tawzī‘, 2008.

Description: 3 v. ; 25 cm.

Language: Arabic.

Binding: Hardcover.

Subject: Predestination (Islam).

 Customers who bought this item also bought

 Look for similar items by subject

To top